Μπορώ να ασφαλιστώ;

Κάθε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας μπορεί πλέον να ασφαλιστεί εφόσον είναι σε καλή κατάσταση της υγείας, έως και την ηλικία των 80 ετών!

Ασφάλιση “Κατά Παντός Κινδύνου”

Η “Κατά Παντός Κινδύνου” ασφάλιση καλύπτει κάθε “τυχαία υλική ζημιά” καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις δεν αναφέρονται στις εξαιρέσεις.

Τί χρειάζομαι για να ασφαλιστώ;

Η απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που συνεπάγεται ένα απρόοπτο γεγονός όπως μία νοσηλεία, ένας σεισμός ή ένα σύγκρουση με το όχημά του.

Έχω ομαδικό, χρειάζεται να ασφαλιστώ;

Τα ομαδικά συμβόλαια αποτελούν σημαντική παροχή προς τους εργαζομένους.  Προσφέρουν πλήθος καλύψεων με ικανοποιητικά όρια και όρους που δύσκολα βρίσκονται σε ατομικά ασφαλιστήρια.

Η αξία της μηνιαίας πληρωμής ασφαλίστρων

Η καλή διαχείριση των οικονομικών διευκολύνεται όταν οι υποχρεώσεις κατανέμονται στη διάρκεια των μηνών.  Με τον μηνιαίο τρόπο πληρωμής δεν θα αντιμετωπίζετε “δύσκολους” μήνες,

Έχετε δάνειο σπιτιού;

Οι δανειολήπτες έχουν μία μακροπρόθεσμη σημαντική υποχρέωση που πρέπει να εξασφαλίσουν. Όσοι έχουν πάρει δάνειο γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκτός της υποχρέωσης για την αποπληρωμή του δανείου,